Verheldert de stappen op je levenspad

Ontspannen Wandelreizen Weblog

21okt

Postpartum depressie in relatie tot vroegkinderlijk trauma

Moeder worden……. lange tijd was het geen issue voor mij ondanks de zwangerschappen en geboortes in mijn vrienden- en kennissen kring.
Totdat in mijn 36 ste levensjaar het verlangen naar een kind er ineens wel was.
Blij was ik met mijn gezonde zoon en dit rijmde totaal niet met de tranen die na een aantal weken spontaan opwelden. En ze bleven komen, iedere dag. Ik had er geen controle over en ik voelde me steeds somberder worden.
Het leek veel op een postpartum depressie en de huisarts schreef een antidepressivum voor. Na het lezen van de bijsluiter besloot ik dit niet te gaan slikken omdat de bijwerkingen erger dan de kwaal leken.
Ondertussen sloop een soort angst mijn lichaam binnen. Aanvankelijk was het een fysiek symptoom, het voelde alsof ik erin stikte. Steeds meer activiteiten samen met mijn zoon moest ik opgeven omdat ik het niet meer durfde. Uiteindelijk durfde ik de deur helemaal niet meer uit en durfde ik zelfs niet meer alleen thuis te zijn. De angst had mij volledig in haar greep met momenten van pure paniek.

Tijdens de sessies bij een psychotherapeut had ik grote behoefte om te vertellen over hoe ik mijn jeugd ervaren had. Ik vond een klankbord om pijnlijke herinneringen te bespreken. En met veel oefenen kon ik na enkele jaren mijn leven oppakken en dacht ik dat ik “beter” was.
Toch merkte ik dat de angst niet helemaal weg was. Het was een diep gewortelde angst om er niet te zijn, om mezelf niet te kunnen ervaren, om te verdwijnen in het niets. Hoe daar mee om te gaan was niet uitgebreid onderzocht in de therapie. Dat heeft mij doen besluiten om toch een antidepressivum te gaan gebruiken waarna de angst inderdaad verdween. Maar de apocalyps moest nog komen.
Oppervlakkig leek alles oké maar ik bleef het gevoel houden dat er iets niet klopte in mijn leven waar ik niet de vinger op kon leggen. Tot ik ergens begin 2019 in het boek "Het verdwenen zelf" las over emotionele en psychische mishandeling in de vroege kinderjaren en de trauma’s die zich als reactie daarop onvermijdelijk gaan ontwikkelen. Dit was de opening van een intense periode want na veel lezen over dit onderwerp vond ik de voor mij effectieve therapievorm
*.
Het diepgaande proces van herkennen en erkennen van gevoelens zoals intens verdriet, woede, schaamte, schuld en angst, het ontdekken van mijn gezonde delen zoals mildheid, zachtheid, ontschuldiging, draagkracht en beginnend vertrouwen……… brengt me stapje voor stapje bij en in mezelf en dat is precies wat er al die jaren niet klopte, ik was afgesloten van mijn zelf!

Ik snap nu dat de geboorte van mijn kind een enorme trigger was als reactie op mijn traumatisch verleden. Hoe kon ik de moeder zijn die ik zo graag wilde zijn maar die zich gevangen voelde en totaal verstrikt zat in een web van aangenomen onwaarheden?  Hoe kon ik de liefde voor mijn kind uiten als ik dat niet zelf ervaren had? Hoe kon ik weten wat mijn kind nodig had als ik zelf niet kon voelen wat ik nodig had? Hoe kon ik me met mijn kind verbinden als ik geen idee had wat dat betekende? Liefde voelen……..hoe doe je dat?!

In het werken met het de IoPT/IZR methode heb ik geleerd hoe deze trauma’s van generatie op generatie worden doorgegeven en dat de cirkel pas doorbroken wordt als zowel de traumadelen als de overlevingsdelen bewust gezien, gehoord, gevoeld en onvoorwaardelijk erkend worden. Ik heb ervaren wat bedoeld wordt met het voelen van gevoelens i.p.v. praten over gevoelens.
En heel langzaam groeit van binnen een gevoel van vrijheid en compassie.


 

* IoPT , Identiteitsgerichte psychotraumatheorie en therapie naar Prof. Dr Franz RuppertIn Nederland bekend als IZR, Interactieve zelf resonantie.
Er zijn in Nederland en  België een aantal therapeuten/begeleiders die gespecialiseerd zijn in de IoPT methodiek.
Ik ben zelf als cliënt bijzonder tevreden over de begeleiding van IntraFlektie
: Centrum voor traumaverwerking en identiteitsontwikkeling.

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!