Verheldert de stappen op je levenspad

Ontspannen Wandelreizen Weblog

27dec


Je leven begint goed als

Je een gewenst kind bent
Je wordt gekoesterd, getroost en in bescherming wordt genomen
Er belangstelling is voor je levensprojecten en je ondersteuning krijgt als je dat nodig hebt
Je emoties serieus worden genomen
Je je verlangens mag uitspreken
Je word vertrouwd
Je mag falen en fouten mag maken en als je daarin gerustgesteld wordt
Je oprechte complimenten krijgt
Je wordt erkend als mens met een eigen identiteit

Dan heb je een solide basis waarop je verder kunt groeien en bloeien.

De realiteit is dat veel volwassenen deze ervaringen hebben moeten ontberen en dat veel kinderen eveneens opgroeien in onveilige en beschadigende omstandigheden. Dat heeft consequenties voor de kwaliteit van leven. Hoe meer er heeft ontbroken des te groter kunnen de gevolgen zijn in de vorm van lichamelijke- en psychische klachten.
Zolang je niet weet waar de klachten vandaan komen zal er weinig veranderen, mogelijk worden de klachten in de loop van de tijd zelfs heviger. Het lichaam geeft aan dat er echt iets aan de hand is en wil daar aandacht voor. Op dat moment kun je een keuze maken tussen blijven ontkennen en nieuwsgierig zijn en op onderzoek uit gaan. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat dan de volgende stap is. Ik kan alleen vertellen over mijn eigen onderzoek en bevindingen.
Voor mij was het een schok toen ik tot het inzicht kwam dat ik al mijn energie stopte in het oplossen van symptomen. Dat dit nauwelijks werkte voelde ik wel degelijk maar wat dan wel……?  Ergens diep weg gestopt in mij voelde ik altijd een groot verlangen maar ik kon het lange tijd niet concreet maken. Ik was uitsluitend gericht op het ontwikkelen van allerlei strategieën om te overleven zodat er geen aandacht was voor dit verlangen. Dit was geen bewuste keuze, wel een onbewuste manier om mijn levenspijn te omzeilen.
Franz Ruppert heeft deze dynamiek geschetst in een driedelig schema. Een deel waarin traumatische ervaringen liggen opgeslagen, overlevingsdelen om het leven dragelijk te maken en om te kunnen functioneren  en een gezond deel met het verlangen om veilig, erkend, waardevol en geliefd te zijn. Hij heeft een methodiek geïntroduceerd om de gevoelens die deze delen representeren zichtbaar en voelbaar te maken.
Ik ben al een tijdje bezig om met deze manier waarin het verlangen letterlijk opgesteld wordt te oefenen. Langzaam krijg ik inzicht in waar ik mezelf saboteer, welke gevoelens ik onderdruk, hoe ik mijn eigen ruimte beperk en hoe ik heb geleefd volgens de waarheden van anderen. Stuk voor stuk zaken die de vervulling van mijn grote verlangen in de weg staan. Ja, het is een pijnlijk proces hiervan bewust te worden (herkennen), in alle volheid toe te laten (erkennen) en te integreren. Toch ben ik er ten diepste van overtuigd dat dit precies is wat ik nodig heb om mijn grote verlangen te vervullen. Het vermogen om het contact met mijn hele zelf te herstellen, mijn eigenheid te ontdekken en te erkennen en die omgeven met zachtheid, geduld, mededogen en vreugde. Om vanuit die compleetheid deel te nemen aan het leven.

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!